CZWARTKOWE WYKŁADY W STERNIKU – ZAPRASZAMY!

Czwartkowe wykłady w Sterniku – zapraszamy!

Zapraszamy na comiesięczne czwartkowe wykłady, które będą odbywać się w jadalni szkolnej i adresowane są do wszystkich rodziców biorących udział w projekcie Sternik – Kraków oraz osób spoza naszych placówek.

Po wykładach, dla osób zainteresowanych projektem Sternik – Kraków, będzie możliwość rozmów z dyrektorami poszczególnych placówek oraz zwiedzanie budynków.

Terminy i prelegenci w pierwszym półroczu:

17 października godz. 18:00 – dr Wanda Półtawska
14 listopada godz. 18:00 – Jacek Pulikowski
12 grudnia godz. 18:00 – Bogna Białecka
16 stycznia godz. 19:00 – ks. Piotr Prieto