Kontakt

"Źródło" Przedszkole Fundacji Sternik-Kraków

Adres

ul. Zygmuntowska 12a
31-314 Kraków

Telefon

Sekretariat: 12 265 01 81

E-mail

przedszkole.zrodlo@krakow.sternik.edu.pl

Sekretariat Przedszkola

Agnieszka Solewska

przedszkole.zrodlo@krakow.sternik.edu.pl

tel. 12 265 01 81

Sekretariat czynny:
poniedziałek – piątek w godzinach 7.45 – 15.15

środa – nieczynne – dzień bez przyjmowania stron

 

Dyrektor Przedszkola

Magdalena Wrona

Magdalena.Wrona[at]krakow.sternik.edu.pl

Wicedyrektor Przedszkola

Małgorzata Bartkowiak-Kus

Małgorzata.Bartkowiak-Kus[at]krakow.sternik.edu.pl

Organ Prowadzący

Fundacja STERNIK-Kraków

ul. Zygmuntowska 12a
31-314 Kraków

tel.: 12 265 01 81

www.krakow.sternik.edu.pl

PLACÓWKI FUNDACJI STERNIK – KRAKÓW: