MUNDURKI

We wszystkich placówkach prowadzonych przez Fundację Sternik-Kraków obowiązuje odpowiedni strój.

Mundurek jest zewnętrznym znakiem utożsamiania się i więzi z przedszkolem oraz pozostałymi członkami społeczności. Fakt noszenia mundurku pociąga za sobą obowiązek zachowywania się z godnością na terenie przedszkola i poza nim. Rodzice wszystkich dzieci, które uczęszczają do placówek krakowskiego Sternika są proszeni by ich dzieci przychodziły na zajęcia w kompletnych mundurkach sternikowych.

Mundurki można zakupić na stronie Mark-mundurki.

https://mark-mundurki.pl/sklep-internetowy

Hasło potrzebne do zamówienia dostępne w sekretariacie przedszkola.