NAWYKI W CZERWCU 2023

Grupa 3latków – Skowronki 

Nawyki:

Socjalizacja: Mówię prawdę.
Praca: Mówię, zamiast krzyczeć.
Autonomia: Kiedy myję ręce, nie chlapię wodą.

Grupy 4latków – Pliszki 1 i Pliszki 2

Nawyki: 

Socjalizacja: Zawsze mówię prawdę.
Praca: Dbam o porządek na swojej półce z kartami pracy.
Autonomia: Dbam, aby moje ubrania były czyste.

Grupy 5latków – Orliki 1 i Orliki 2

Nawyki: 

Socjalizacja: W łazience używam tyle wody, ile potrzebuję.
Praca: Zachowuję odpowiednią postawę podczas modlitwy.
Autonomia: Zapraszam innych do zabawy.

Grupy 6latków – Klasa Startowa 1 i Klasa Startowa 2 

1. Cieszę się ze swoich sukcesów i sukcesów kolegów.
2. Każdego dnia znajduję powody do radości.
3. Nie zrażam się trudnościami, nie narzekam.

Pobierz załącznik: