NAWYKI W STYCZNIU 2023

Grupa 3latków – Skowronki 

Nawyki:

Socjalizacja: Dzielę się z innymi.
Praca: Oddaję tangram, kiedy skończę go układać.
Autonomia: Wycieram nos chusteczką.

Grupy 4latków – Pliszki 1 i Pliszki 2

Nawyki: 

Socjalizacja: Proszę, zamiast wyrywać.
Praca: Mówię zamiast krzyczeć.
Autonomia: Po skorzystaniu z toalety spuszczam wodę i myję ręce.

Grupy 5latków – Orliki 1 i Orliki 2

Nawyki: 

Socjalizacja: Używam uprzejmych słów: proszę, dziękuję, przepraszam.
Praca: Dbam o porządek w mojej półce z kartami pracy.
Autonomia: Wycieram dokładnie buty przed wejściem do przedszkola.

Grupy 6latków – Klasa Startowa 1 i Klasa Startowa 2 

Ścieżka edukacyjna: Babciu, Dziadku – dziękujemy!
1. Babciu i Dziadku, dziękujemy!
2. Szopki Krakowskie.

Postać miesiąca: Św. Jan Bosko

Nawyk Pobożności: Dbam o odpowiednią postawę podczas modlitwy.
Cnota: Odpowiedzialność.

Pobierz załącznik:

Klasa Startowa styczeń 2023

Styczeń 2023 3p

Styczeń 2023 4p

Styczeń 2023 5p