Skowronki

Socjalizacja: Czekam cierpliwie na swoją kolej.
Praca: Cisza pozwala mi lepiej pracować/odpoczywać.
Autonomia: Odkładam na miejsce swoją czapkę/chustkę i szalik/apaszkę.

Pliszki

Socjalizacja: Dzielę się z innymi.
Praca: Prawidłowo trzymam kredkę/ołówek.
Autonomia: Sam pilnuję porządku w sali i w szatni.

Orliki

Socjalizacja: Słucham uważnie innych i cierpliwie czekam na swoją kolej.
Praca: Prawidłowo trzymam kredkę.
Autonomia: Odkładam kartę pracy do teczki.

Klasa startowa

1. Chętnie współpracuję ze wszystkimi bez względu na stopień sympatii.
2. Pożyczam swoje rzeczy innym.
3. Pomagam osobie, która tego potrzebuje.

Pobierz załącznik: