NAWYKI W LISTOPADZIE 2022

Grupa 3latków – Skowronki 

Nawyki:

Socjalizacja: Proszę zamiast wyrywać.
Praca: Odkładam agendę na miejsce.
Autonomia: Po skorzystaniu z toalety spuszczam wodę i myję ręce.

Grupy 4latków – Pliszki 1 i Pliszki 2

Nawyki: 

Socjalizacja: Czekam cierpliwie na swoją kolej.
Praca: Wycieram dokładnie buty przed wejściem do przedszkola.
Autonomia: Samodzielnie zakładam i zdejmuję kurtkę.

Grupy 5latków – Orliki 1 i Orliki 2

Nawyki: 

Socjalizacja: Pamiętam o swoim dyżurze.
Praca: Gdy pracuję, siedzę prosto przy stoliku.
Autonomia: Po pracy i posiłku zostawiam czysty stolik i dosuwam krzesło.

Grupy 6latków – Klasa Startowa 1 i Klasa Startowa 2 

Ścieżka edukacyjna: Kraków – moja mała ojczyzna.
1. Powstanie miasta Krakowa.
2. Krakowiak i Krakowianka – lokalny folklor.
3. Legendy krakowskie.
4. W oczekiwaniu na Pana Jezusa – wprowadzenie w Adwent.
Postać miesiąca: Święty Karol Boromeusz.
Nawyk Pobożności: Modlę się za zmarłych.
Cnota: Posłuszeństwo.
1. Jestem posłuszny w domu i w przedszkolu: wykonuję to, o co proszą rodzice i pani od razu.
2. Jestem posłuszny, ponieważ Jezus był posłuszny Swojemu Ojcu. Posłuszeństwo ludziom
i zasadom jest potrzebne, żeby w społeczeństwie żyło się lepiej.
3. Moje posłuszeństwo jest wyrazem miłości wobec innych.

Pobierz załącznik: