Skowronki

Socjalizacja: Proszę zamiast wyrywać.
Praca: Odkładam na miejsce agendę i bidon.
Autonomia: Po skorzystaniu z toalety spuszczam wodę i myję ręce.

Pliszki

Socjalizacja: Czekam cierpliwie na swoją kolej.
Praca: Wycieram dokładnie buty przed wejściem do przedszkola.
Autonomia: Samodzielnie zakładam i zdejmuję kurtkę.

Orliki

Socjalizacja: Pamiętam o swoim dyżurze.
Praca: Dbam o porządek w mojej półce z kartami pracy.
Autonomia: Po pracy i posiłku zostawiam czysty stolik i dosuwam krzesło.

Pobierz załącznik: