NAWYKI W LISTOPADZIE

Grupy 3latków – Skowronki 1 i Skowronki 2

Nawyki: 

Socjalizacja: Proszę zamiast wyrywać.

Praca: Odkładam na miejsce agendę.

Autonomia: Po skorzystaniu z toalety spuszczam wodę i myję ręce. 

 

Grupy 4latków – Pliszki 1 i Pliszki 2

Nawyki: 

Socjalizacja: Czekam cierpliwie na swoją kolej.

Praca: Wycieram dokładnie buty przed wejściem do przedszkola.

Autonomia: Samodzielnie zakładam i zdejmuję kurtkę.

 

Grupy 5latków – Orliki 1 i Orliki 2

Nawyki: 

Socjalizacja: Pamiętam o swoim dyżurze

Praca: Po pracy i posiłku zostawiam czysty stolik i dosuwam krzesło.

Autonomia: Gdy pracuję siedzę prosto przy stoliku.

 

Grupy 6latków – Klasa Startowa 1 i Klasa Startowa 2 

1. Jestem posłuszny w domu i w przedszkolu: wykonuję to,  o co proszą rodzice i pani od razu.

2. Jestem posłuszny, ponieważ Jezus był posłuszny Swojemu Ojcu. Posłuszeństwo ludziom i zasadom jest potrzebne, żeby w społeczeństwie żyło się lepiej.

3. Moje posłuszeństwo jest wyrazem miłości wobec innych.

 

Pobierz załącznik: