Skowronki I i II

Dzielę się z innymi.
Oddaję puzzle i tangram, kiedy skończę układać.
Wycieram nos chusteczką.

Pliszki

Proszę, zamiast wyrywać.
Mówię zamiast krzyczeć.
Po skorzystaniu z toalety spuszczam wodę i myję ręce.

Orliki

Używam uprzejmych słów: proszę, dziękuję, przepraszam.
Gdy pracuję, siedzę prosto przy stoliku.
Wycieram dokładnie buty przed wejściem do przedszkola.

Klasa startowa

Edukacja religijna/nawyk pobożności: Modlę się w skupieniu.
Cnota: Odpowiedzialność.
Nawyki:
1. Wykonuję powierzone mi zadania i wypełniam swój dyżur.
2. Samodzielnie pakuję swój tornister.
3. Pamiętam o zabieraniu swoich rzeczy z przedszkola.
4. Przyznaję się do popełnionych błędów.

Pobierz załącznik: