Program wychowawczy

Program wychowawczy Przedszkola ,,ŹRÓDŁO” skupia się na pracy nad dobrymi nawykami, które są podstawą dalszego rozwoju osobowości.

 

Na każdy miesiąc wybrane zostały określone nawyki z zakresu higieny, pracy, porządku itp. Lista nawyków, nad którymi pracujemy w kolejnych miesiącach, znajduje się w agendzie przedszkolnej. Dodatkowo każda grupa pracuje nad zadaniem tygodnia, które wychowawca ustala na początku każdego tygodnia. Za wysiłek włożony w wypełnianie ustaleń dzieci  otrzymują  pieczątki lub naklejki do agendy. Przedszkolaki, w miarę potrzeby, wspólnie z wychowawcą ustalają „zadanie dla mnie”, czyli zawierają z nauczycielem indywidualną umowę, w myśl której będą się starały skupić w sposób szczególny na jakimś drobnym aspekcie swojego zachowania. Główne elementy pracy wychowawczej są zapisywane w agendzie. Dzięki temu rodzice mogą współuczestniczyć w staraniach swoich pociech w przedszkolu i dodatkowo motywować do nich dziecko w domu. 

 

Słów kilka o nawykach i cnotach

Każdy z nas chciałby, aby jego dziecko było uporządkowane, pracowite, hojne, odpowiedzialne, pobożne i radosne. Czy są to tylko nierealne marzenia, czy rzeczywisty cel, możliwy do osiągnięcia?

W naszym przedszkolu mamy głęboką świadomość celów, do jakich dążymy w naszej pracy wychowawczej i wiemy, jak je osiągnąć. Chcemy, aby nasi wychowankowie posiadali wszystkie wymienione powyżej cechy i jesteśmy świadome, że osiągniemy to jedynie poprzez pracę nad nawykami. Wiek przedszkolny jest najlepszym okresem do wypracowania wielu nawyków, a następnie cnót.

 

W jaki sposób możemy nad nimi pracować?

 

Nawyk jest zautomatyzowaną czynnością, zatem możemy go wypracować jedynie poprzez wielokrotne powtarzanie i konsekwentne wymaganie. Zanim jednak zaczniemy wymagać, należy zaprezentować dziecku, czego od niego oczekujemy. Zaczynamy zatem od siebie. Przykład idzie z góry. W rozwoju przedszkolaków dominują cztery sfery, w obszarze których możemy dbać o dobre nawyki,
a mianowicie: higiena, posiłki, porządek, sen. Każda z tych sfer jest również obecna w życiu każdego dorosłego człowieka, zatem wypracowany nawyk „Pamiętam o swoim zadaniu i dyżurze” to w dorosłym życiu – obowiązkowość, odpowiedzialność, poważne traktowanie swojej pracy i powierzonych mi zadań. To, co chcemy osiągnąć, to nie tymczasowe „dobre zachowanie”, ale przestrzeganie zasad i funkcjonowanie według tych samych norm w życiu dorosłym.

 

 

W naszym przedszkolu w każdym miesiącu dzieci pracują nad innym nawykiem z trzech obszarów – socjalizacja, praca, autonomia. Przedszkolaki zapoznają się z nimi na początku nowego miesiąca podczas zajęć porannych i często wracają do tego w ciągu dnia. Pani dokładnie wyjaśnia, czego dotyczy dany nawyk i mówi, czego od nich oczekuje. Aby dzieciom było łatwiej odnieść się do tego, w sali wywieszone są obrazki prezentujące charakterystyczne sytuacje związane z danym nawykiem. Nawyki są zautomatyzowanymi czynnościami prowadzącymi do kształtowania pozytywnych cech charakteru, nazywanych też cnotami, zatem pracując nad nawykami, dzieci wypracowują również konkretne cnoty. Aby jednak praca nad nimi była efektywna i przyniosła pożądany efekt, konieczna jest współpraca z rodzicami. Nawyki realizowane w przedszkolu powinny mieć również odniesienie do funkcjonowania dziecka w domu. Jeżeli bowiem pani w przedszkolu pracuje nad tym, aby używać uprzejmych słów: „proszę, przepraszam, dziękuję”, a w domu nikt od dziecka tego nie wymaga, praca jest jedynie połowiczna, a na efekty trzeba będzie czekać dużo dłużej.