ZEBRANIA RODZICÓW NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/20

Zebranie wszystkich rodziców dzieci przedszkolnych odbędzie się 29 sierpnia o godzinie 18 w budynku przedszkola (ul. Zygmuntowska 12a) w jadalni na parterze. Po części wspólnej zebrania, rodzice udadzą się wraz z wychowawcami grup do sal swoich dzieci. Prosimy by nie zapomnieć przynieść wyprawek dla dzieci! Przypominamy, że KAŻDY element wyprawki MUSI być podpisany nazwiskiem dziecka. Poniżej znajduje się harmonogram wszystkich zebrań rozpoczynających rok przedszkolny oraz szkolny w Przedszkolu i Szkole Źródło:

 
SIERPIEŃ:
 
29 – zebranie rodziców dzieci przedszkolnych, godz.18.00 (budynek przedszkola)
30 – zebranie rodziców klasy I SP Źródło, godz. 17. 00 (budynek szkoły) 
 
WRZESIEŃ:
 
2 – zebranie rodziców klasy IV SP Źródło, godz. 16 00 (budynek szkoły)
11 – zebrania rodziców klas II, III, V, VI, VII,  godz. 17.00 (budynek szkoły)