Nasz zespół nauczycielski

Nauczyciele pracujący w przedszkolu Źródło to specjaliści, którzy razem uczestniczą w wychowaniu dzieci, tworząc zgrany zespół. Dzielą się swoim doświadczeniem, wspierają w codziennej pracy, budując pozytywną atmosferę w osiąganiu wspólnych celów. Tu dzieci mogą liczyć na zrozumienie i ciepłe przyjęcie.