NAWYKI W LISTOPADZIE

Skowronki

Nawyki:

Socjalizacja: Proszę zamiast wyrywać.

Praca: Odkładam na miejsce agendę.

Autonomia: Po skorzystaniu z toalety spuszczam wodę i myję ręce.

 

Orliki

Nawyki:

Socjalizacja: Pamiętam o swoim dyżurze.

Praca: Dbam o porządek w mojej półce z kartami pracy.

Autonomia: Po pracy i posiłku zostawiam czysty stolik i dosuwam krzesło.

 

Klasa Startowa

Nawyki:

1. Jestem posłuszny w domu i w przedszkolu: wykonuję to,  o co proszą rodzice i pani od razu.

2. Jestem posłuszny, ponieważ Jezus był posłuszny Swojemu Ojcu. Posłuszeństwo ludziom i zasadom jest potrzebne, żeby w społeczeństwie żyło się lepiej.

3. Moje posłuszeństwo jest wyrazem miłości wobec innych.

 

Pobierz załącznik: