Skowronki

Proszę zamiast wyrywać.
Odkładam na miejsce agendę i bidon.
Po skorzystaniu z toalety spuszczam wodę i myję ręce.

Pliszki

Czekam cierpliwie na swoją kolej.
Wycieram dokładnie buty przed wejściem do przedszkola.
Samodzielnie zakładam i zdejmuję kurtkę.

Orliki

Pamiętam o swoim dyżurze.
Dbam o porządek w mojej półce z kartami pracy.
Po pracy i posiłku zostawiam czysty stolik i dosuwam krzesło.

Klasa startowa

Cnota: Posłuszeństwo.
Nawyki:
1. Jestem posłuszny w domu i przedszkolu: od razu wykonuję to, o co proszą rodzice i pani.
2. Posłuszeństwo ludziom i zasadom jest potrzebne, żeby żyło nam się lepiej.
3. Moje posłuszeństwo jest wyrazem miłości wobec innych – Pan Jezus był posłuszny swemu Ojcu.

Pobierz załącznik: