NAWYKI W STYCZNIU

Grupy 3latków – Skowronki 1 i Skowronki 2

Nawyki: 

Socjalizacja: Dzielę się z innymi.

Praca: Oddaję tangram kiedy skończę układać.

Autonomia: Wycieram nos chusteczką.

 

Grupy 4latków – Pliszki 1 i Pliszki 2

Nawyki: 

Socjalizacja: Proszę zamiast wyrywać.

Praca: Mówię zamiast krzyczeć.

Autonomia: Po skorzystaniu z toalety spuszczam wodę i myję ręce.

 

Grupy 5latków – Orliki 1 i Orliki 2

Nawyki: 

Socjalizacja: Używam uprzejmych słów: proszę, dziękuję, przepraszam.

Praca: Dbam o porządek z moimi kartami pracy.

Autonomia: Wycieram dokładnie buty przed wejściem do przedszkola.

 

Grupy 6latków – Klasa Startowa 1 i Klasa Startowa 2 

1. Wykonuję powierzone mi zadania i wypełniam swój dyżur.

2. Samodzielnie pakuję swój tornister i pamiętam o zabieraniu rzeczy z przedszkola.

3. Przyznaję się do popełnionych błędów.

 

Pobierz załącznik: