NAWYKI W LISTOPADZIE 2023

Grupa 3latków – Skowronki 

Nawyki:

Socjalizacja: Proszę zamiast wyrywać.
Praca: Odkładam agendę na miejsce.
Autonomia: Po skorzystaniu z toalety spuszczam wodę i myję ręce.

Grupy 4latków – Pliszki 

Nawyki: 

Socjalizacja: Czekam cierpliwie na swoją kolej.
Praca: Wycieram dokładnie buty przed wejściem do przedszkola.
Autonomia: Samodzielnie zakładam i zdejmuję kurtkę.

Grupy 5latków – Orliki 1 i Orliki 2

Nawyki: 

Socjalizacja: Pamiętam o swoim dyżurze.
Praca: Gdy pracuję siedzę prosto przy stoliku.
Autonomia: Po pracy i posiłku zostawiam czysty stolik.

Grupy 6latków – Klasa Startowa 1 i Klasa Startowa 2 

Ścieżka edukacyjna: Jesteśmy Polką i Polakiem.
1. Gdzie zaczęła się Polska?
2. Jesteśmy Polakami.
3. Znani Polacy.
4. Lokalny folklor – przykłady rękodzieła.
Postać miesiąca: Św. Karol Boromeusz.
Nawyk pobożności: Modlę się za zmarłych.

Pobierz załącznik: